LAVA & ASCIUGA

STACKER TDX2

MODELLOTDX291113
Capacitàkg91113
Volumelt88107130
Velocità centrifugharpm110010001000
Fattore G369330330

L
A
V
A
G
G
I
O
________

MODELLO TDX2
Portatakg10
Volumelt216
Giri cestorpm40

A
S
C
I
U
G
A
T
U
R
A
________

MODELLOTDX291113
Larghezzamm750785785
Profonditàmm970970970
Altezzamm214022002200
Pesokg345355370

M
I
S
U
R
E